O mnie

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2010 ukończyłam studia na kierunku filologia hiszpańska. Swoją edukację uzupełniłam dwuletnimi Podyplomowymi Studiami dla Kandydatów na Tłumaczy Przysięgłych na tym samym uniwersytecie. Pracuję jako tłumacz języka hiszpańskiego od 2011 roku. Wykonuję tłumaczenia zwykłe i specjalistyczne potrzeby firm polskich i hiszpańskich, organizacji pozarządowych, a także osób prywatnych.

Sobre mi

Me gradué en Filología Española en Uniwesytet Adama Mickiewicza. Además realicé estudios de postgrado para candidatos para traductores jurados en la misma universidad. A partir del año 2011 soy traductora de español. Presto servicios a favor de empresas polacas y españolas, organizaciones no gubernamentales y personas individuales.


© 2016 Pracownia Lingwistyczna Joanna Oelberg. Wszystkie prawa zastrzeżone.

więcej...