Oferta


Wykonuję tłumaczenia ustne i pisemne z zakresu prawa, ekonomii i handlu, a także tłumaczenia techniczne.


Przykładowe dokumenty:

- umowy sprzedaży, najmu

- dokumenty rejestrowe związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej

- korespondencja biznesowa, handlowa

- strony www

- materiały informacyjne, katalogi

- dokumentacja techniczna pojazdów

- tłumaczenia ustne podczas spotkań biznesowych, szkoleń


Tłumaczenia ustne wykonuję głównie na terenie Warszawy. Po uzgodnieniu, istnieje możliwość tłumaczenia wyjazdowego.


W celu wyceny dokumentu, proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Zapraszam do współpracy!

Servicios


Realizo traducciones escritas e interpretaciones del ámbito de derecho, economía, comercio y traducciones técnicas.


Ejemplos de documentos:

- contratos de compraventa, alquiler

- documentación necesaria para dar de alta actividad autónoma

- correspondencia diaria, comercial

- páginas www

- folletos informativos, catálogos

- documentación técnica de vehículos

- interpretación durante reuniones, capacitaciones


Los servicios de interpretación los presto en Varsovia. Los encargos fuera de la ciudad se acuerdan de manera individual.


Para solicitar presupuesto, póngase en contacto a través del e-mail o móvil.

¡Les invito a colaborar!


© 2016 Pracownia Lingwistyczna Joanna Oelberg. Wszystkie prawa zastrzeżone.

więcej...